ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลทส์โก สกีพาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลทส์โก สกีพาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(SL)

รหัสทัวร์ : ZGJP_SL00013

สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก
19,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  นาริตะ-โอชิโนะฮัคไค-กระเช้าคาจิ คาจิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  ลานสกี ฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ดิวตี้ฟรี
 • วันที่

  4

  โตเกียว-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • วันที่

  5

  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 12,999 15 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 12,999 23 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 20,999 20,999 20,999 8,000 10,000 11,999 23 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 19,999 19,999 19,999 8,000 10,000 10,999 23 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 19,999 19,999 19,999 8,000 10,000 10,999 20 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 20,999 20,999 20,999 8,000 10,000 11,999 24 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 12,999 25 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 12,999 23 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 12,999 20 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 เต็ม จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 17,999 เต็ม จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 17,999 10 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 16 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 18 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 0 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 13 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 W/L จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 18 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 16 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 21,999 21,999 21,999 8,000 10,000 13,999 15 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 23 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 19 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 9 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 13 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 19 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 25 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 13 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 19 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 25 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 11 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 14,999 W/L จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 11 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 เต็ม จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 15,999 3 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน