ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4วัน 3คืน บิน(FD)

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4วัน 3คืน บิน(FD)

รหัสทัวร์ : TTNTVN_FD00035

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ360องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด
11,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง-เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
 • วันที่

  2

  เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา-ญาจาง-ตลาดดัม-SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
 • วันที่

  3

  เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์
 • วันที่

  4

  เมืองญาจาง-ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,999 14,999 14,999 3,500 - - 30 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 - - 30 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 13,999 13,999 13,999 3,500 - - 30 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 - - 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน