ทัวร์ยุโรปบอลติก เอสโทเนีย ลัตเวีย เบลารุส 9วัน 6คืน บิน(TK)

ทัวร์ยุโรปบอลติก เอสโทเนีย ลัตเวีย เบลารุส 9วัน 6คืน บิน(TK)

รหัสทัวร์ : WCEUL_TK00005

เที่ยวยุโรปบอลติก เอสโทเนีย ลัตเวีย เบลารุส ถ่ายรูปภายนอกปราสาททูมเปีย Toompea Castle ชมภายนอก โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ Alexander Nevsky Cathedral ชมความสวยงามของ หาดแปร์นู Parnu Beach เข้าชมถ้ำกัทแมน Gutman’s Cave
52,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ทาลลินน์(เอสโตเนีย)-CITY TOUR-พระราชวังแคทเดอริก
 • วันที่

  3

  ทาลลินน์-แปร์นู-อุทยานแห่งชาติกัวจา-ซิกลุต้า-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-ริกก้า
 • วันที่

  4

  ริก้า-CITY TOUR-บอสก้า-ฟิลส์รันดาเล-สุสานกางเขน-เคานัส
 • วันที่

  5

  เคานัส-CITY TOUR-ทราไก-วิลนีอุส
 • วันที่

  6

  วิลนีอุส-กร๊อดโน-ป่าอุทยานเบโลเวชคาย่า พุสซา-บานาโนวิชี(เบลารุส)
 • วันที่

  7

  บานาโนวิชี(เบลารุส)-เนสวิชห์-เมียส์-มินสก์
 • วันที่

  8

  มินสก์-CITY TOUR
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 16,900 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน