ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน บิน(EK)

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 7วัน 4คืน บิน(EK)

รหัสทัวร์ : WCEUL_EK00034

เที่ยวยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เที่ยวชมกรุง อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ เที่ยวกังหันลม ซานส์สคันส์ ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์
43,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ
 • วันที่

  2

  ดูไบ-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-ดามส์สแควร์
 • วันที่

  3

  อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-โวเลนดัม-ซานส์สคันส์
 • วันที่

  4

  อัมสเตอร์ดัม-แอนต์เวิร์ป-บรัสเซล-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ-แมเนเกนพิส
 • วันที่

  5

  บรัสเซลส์-ปารีส-มองมาร์ต-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • วันที่

  6

  ปารีส-City Tour-DUTY FREE-ห้างลาฟาแยต-กรุงเทพฯ
 • วันที่

  7

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
24 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 29 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 06 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 29 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 20 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 16 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 06 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 43,900 43,900 43,900 14,500 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน