ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 10วัน 7คืน บิน(TK)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย ฮังการี 10วัน 7คืน บิน(TK)

รหัสทัวร์ : WCEUL_TK00004

เที่ยว ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย ฮังการี ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ถ่ายรูปกับ พระราชวัง เบลวีเดียร์ Belvedere Palace
49,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล-แฟรงค์เฟิร์ต-โรเธนเบิร์ก-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-ฟุสเซ่น
 • วันที่

  3

  ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-นูเรมเบิร์ก
 • วันที่

  4

  นูเรมเบิร์ก-คาร์โลวีวารี่-ปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • วันที่

  5

  ปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
 • วันที่

  6

  เชสกี้ ครุมลอฟ-ฮัลล์สตัทท์-เวียนนา-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
 • วันที่

  7

  เวียนนา-พระราชวัง เบลวีเดียร์-Outlet Parndorf-บราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา
 • วันที่

  8

  บราติสลาวา-เอสเตอร์กอม-เซนเท็นเดร-บูดาเปสต์-คาสเซิ่ลฮิลล์-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • วันที่

  9

  บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
24 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 09 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 08 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 15,900 - - 31 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 52,900 52,900 52,900 15,900 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน