ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ โคนัน พาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Tottori ซุปตาร์ โคนัน พาเพลิน 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00109

ไฮไลท์!! เที่ยวทตโทริ เมืองแห่งทะเลทรายญี่ปุ่น ตามรอยอนิเมะโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว และ อสูรน้อยคิทาโร่ ชมดอกไม้เมืองหนาว ณ สวนดอกไม้ฮานะไคโร ชมนิทรรศการลูกแพร นิจิสเซคิ เยือนเมืองเก่าโกดังขาวคุราโยชิ ลิ้มรส อาหารทะเลสดอร่อย ณ ตลาดปลาเมืองทตโทริ เยือนวัดทองคินคะคุจิ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ เอ็กซ์โปซิตี้ และถนนชินไซบาชิ
24,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น-เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  3

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ-พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ-เมืองคุราโยชิ-โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ-สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ
 • วันที่

  4

  ลานสกีไดเซ็น-เมืองสะไกมินาโตะ-ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ-ตลาดปลานะคะอุระ-ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ-ปราสาทขนมหวาน-เมืองโอซาก้า
 • วันที่

  5

  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
07 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน