ท้วร์แอฟริกา อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย(เลสโก มหาพีระมิด) 6วัน3คืน บิน(EY)

ท้วร์แอฟริกา อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย(เลสโก มหาพีระมิด) 6วัน3คืน บิน(EY)

รหัสทัวร์ : ZGEG_EY00002

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตามรอยตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ทานบุฟเฟ่ต์บนเรือ ชมโชว์พื้นเมือง พร้อมชมวิวแม่น้ำไนล์
29,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์)-เมืองกีซา-มหาพีระมิด-มหาสฟิงซ์
 • วันที่

  3

  ไคโร-เมืองอเล็กซานเดรีย-หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย-เสาปอมเปย์-ป้อมปราการซิทาเดล -ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย-ไคโร
 • วันที่

  4

  ไคโร-เมืองเมมฟิส-พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส-เมืองโบราณซัคคาร่า-พีระมิดขั้นบันได-ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • วันที่

  5

  ไคโร-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่-ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 4,500 10,000 15,999 1 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 33,999 33,999 33,999 5,500 10,000 19,999 15 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 30,999 30,999 30,999 4,500 10,000 16,999 13 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 4,500 10,000 16,999 9 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 4,500 10,000 16,999 W/L จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 4,500 10,000 16,999 25 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 31,999 31,999 31,999 4,500 10,000 17,999 31 จองด่วน
22 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 62 29,999 29,999 29,999 4,500 10,000 15,999 เต็ม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน