ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตฯ เยอรมัน(เลสโก หลงรักทิตลิส) 8วัน 5คืน บิน(SQ)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตฯ เยอรมัน(เลสโก หลงรักทิตลิส) 8วัน 5คืน บิน(SQ)

รหัสทัวร์ : ZGEUL_SQ00002

พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 ํ โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค" ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ "วิมานแห่งจักรพรรดิ์"
49,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Singapore Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล-หอไอเฟล-จัตุรัสทรอคคาเดโร่-ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด-ถนนช็อง เซลีเซ-ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล-สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย-ย่านเลอ มาเร่ส์-มหาวิหาร ซาเคร เกอร์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  3

  เมืองปารีส-ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอะควีด-พระราชวังแวร์ซายส์-เมืองดีฌง
 • วันที่

  4

  เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส-เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น-โบสถ์มุนสเตอร์-เมืองอินเทอลาเก้น-ทะเลสาบทูน-ทะเลสาบเบรียนซ์-ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
 • วันที่

  5

  เมืองอินเทอลาเก้น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร์-ถ้ำน้ำแข็ง-ทิตลิส คลิฟ วอร์ค-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่

  6

  เมืองลูเซิร์น-เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์-โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์-โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ถนนออกัสตินเนอร์กาส-เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน-มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค-ประตูเมืองโบราณ-สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค-ปราสาทไฮเดิลแบร์ค-ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค-โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์
 • วันที่

  7

  เมืองไฮเดลเบิร์ก-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-โบสถ์เซนต์นิโคลาส-น้ำพุแห่งความยุติธรรม-ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน-ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
07 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 52,999 52,999 52,999 12,999 15,000 39,999 23 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 49,999 49,999 49,999 12,999 15,000 36,999 25 จองด่วน
14 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 58,999 58,999 58,999 15,999 15,000 45,999 25 จองด่วน
02 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 55,999 55,999 55,999 12,999 15,000 42,999 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน