ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน บิน(EY)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน บิน(EY)

รหัสทัวร์ : ZGEUL_EY00009

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิป 1ปี จัดเพียงครั้งเดียว! ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และหมู่บ้านไร้ถนน "หมู่บ้านกีธูร์น" ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายส์" วิมานแห่งจักรพรรดิ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น และเรือหลังคากระจก
42,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล-หอไอเฟล-จัตุรัสทรอคคาเดโร่-ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด-ถนนช็อง เซลีเซ-ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล-สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย-ย่านเลอ มาเร่ส์-มหาวิหาร ซาเคร เกอร์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  3

  เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด-เมืองลีล-ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน
 • วันที่

  4

  เมืองลีล ประเทศฝรั่งเศส-เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม-จัตุรัสเดอะมาร์ค-หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์-ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์-เมืองเกนต์-หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์-โบสถ์เซนต์บราโว่-ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์-เมืองแอนท์เวิร์ป-ตลาดโกรท มาร์ค-ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป-โบสถ์แห่งเจ้าหญิง-เมืองบรัสเซลส์-อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองด์ ปลาซ-โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
 • วันที่

  5

  เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม-เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก-ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก-สะพานสมัยโรมัน-โบสถ์โนเตรอะดาม-เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน-มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
 • วันที่

  6

  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน-เมืองลิซเซ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์-เทศกาลดอกทิวลิป-หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์-เมืองอัมสเตอร์ดัม
 • วันที่

  7

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น-เมืองอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี-โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม-ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 42,999 42,999 42,999 9,999 15,000 29,999 W/L W/L
10 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 58,999 58,999 58,999 12,999 15,000 45,999 31 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 58,999 58,999 58,999 12,999 15,000 45,999 31 จองด่วน
25 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 48,999 48,999 48,999 9,999 15,000 35,999 28 จองด่วน
01 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 45,999 45,999 45,999 9,999 15,000 32,999 W/L W/L
01 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 45,999 45,999 45,999 9,999 15,000 32,999 เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน